Rejo Fresh

Oostnieuwkerksesteenweg 101
8800 Roeselare
Belgium

Tel. : +32 51 25.44.72
GSM: +32 475 31 50 03
Fax : +32 51 25.44.73

www.rejofresh.be
rejofresh@skynet.be

Extranet

Door gebruik te maken van het extranet kan de klant nieuwe transporten aanvragen voor één of meerdere dagen. Aangevraagde transporten kunnen gewijzigd of geschrapt worden.  Er kan ook een overzicht opgevraagd worden van alle uitgevoerde transporten over een bepaalde periode waarbij van ieder transport een uitgebreid en gedetailleerd rapport kan opgevraagd worden: wie heeft transport aangevraagd, wie heeft laastste wijziging doorgevoerd aan het transport, wie was de chauffeur, hoeveel heeft het mij gekost, hoe komt men tot deze prijs? ...kortom bijzonder transparant.

De externe klanten van Rejo Fresh, m.a.w. de klanten die geen lid zijn van veiling REO,  kunnen daarnaast ook nog een overzicht opvragen van hun fakturen: welke fakturen zijn verstuurd, welke fakturen zijn betaald, welke zijn onbetaald?

Inloggen kan vanop de homepage of vanop iedere pagina van de site  Bekomen van login gegevens kan door te mailen naar rejofresh@skynet.be met de vermelding van “aanvraag login extranet”. Deze login gegevens zijn ad random gegenereerd maar na een simpel verzoek kan het wachtwoord aangepast worden zodat bijvoorbeeld het zelfde wachtwoord als voor het extranet van REO kan gebruikt worden.

Na inloggen kan men een uitgebreide handleiding raadplegen waarop de manier van werken uitvoerig wordt beschreven en geïllustreerd.

De chauffeurs van Rejo Fresh die op uw bedrijf komen beschikken over een mobiel toestel waarbij ze een detail kunnen opvragen van de vracht die ze komen ophalen. Indien er wijzigingen zijn kunnen zij die ter plaatse aanpassen. Daarna wordt het uitgevoerde transport automatisch gefaktureerd via een mobiele applicatie.